page_banner

Imunofluorescenční analyzátor PMDT-9000 (jednokanálový)

Imunofluorescenční analyzátor PMDT-9000 (jednokanálový)

Stručný popis:

★ Soupravy pro detekci funkcí

★ REGISTROVANÁ QC PRO VŠECHNY TESTOVACÍ SOUPRAVY

★ Feritin (FER)

★ MID osterkalcin (N-MID)

★ antimullerovský hormon (AMH)

★ Kyselina listová (FA)

★ Sérový amyloid A/C-reaktivní protein (SAA/CRP)

★ Rozpustný růst STimulace exprimovaný gen 2/ N-terminální pro-B-typ natriuretický peptid (sST2/NT-proBNP)

★ Gastrin 17 (G17)


Detail produktu

Štítky produktu

Popis výrobku

Zamýšlené použití:
PMDT 9000 Immunofluorescence Quantitative Analyzer je analyzátor pro zpracování a analýzu PMDT testovacích souprav včetně markerů kardiovaskulárních onemocnění, ledvinových onemocnění, zánětů, plodnosti, diabetes mellitus, kostního metabolismu, nádorů a štítné žlázy atd. PMDT 9000 se používá k měření koncentrace biomarkery ve vzorcích lidské plné krve, séra, plazmy nebo moči.Výsledky mohou být použity jako pomůcka při klinické diagnostice laboratorního a bodového testování.Je použitelný na pohotovosti, v klinické laboratoři, ambulantně, JIP, CCU, kardiologii, ambulanci, operačním sále, odděleních atd.

lépe navržený POCT

přesnější POCT

stabilní struktura pro spolehlivé výsledky
automatické upozornění na vyčištění znečištěných kazet
9'obrazovka, snadná manipulace
různé způsoby exportu dat
plná IP testovacího systému a sad

vysoce přesné zkušební díly
nezávislé testovací tunely
automatické ovládání teploty a vlhkosti
automatická kontrola kvality a samokontrola
automatické ovládání reakční doby
automatické ukládání dat

přesnější POCT

inteligentnější POCT

vysoká propustnost pro gargantuovské testovací potřeby
automatické čtení testovacích kazet
k dispozici různé zkušební vzorky
vhodné v mnoha nouzových situacích
možnost přímého připojení tiskárny (pouze speciální model)
registrovaná QC pro všechny testovací sady

registrovaná QC pro všechny testovací sady
monitorování každého tunelu v reálném čase
dotyková obrazovka místo myši a klávesnice
AI čip pro správu dat

Kroky pro použití

step
step
step
step
step
step

aplikace

promed (8)

Interní odd.

Kardiologie / Hematologie / Nefrologie / Gastroenterologie / Respirační

Antikoagulační a antitrombotická léčba u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, infarktem myokardu a mozkovým infarktem.

Monitorování krvácení a koagulace u pacientů s hemofilií, dialýzou, renálním selháním, jaterní cirhózou a gastrointestinálním krvácením

promed (1)

Chirurgické odd

Ortopedie / Neurochirurgie / Všeobecná chirurgie / Alkohol / Transplantace / Onkologie

Monitorování koagulace v před-, intra- a pooperačním managementu

Hodnocení neutralizace heparinu

promed (2)

Transfuzní oddělení / Oddělení klinické laboratoře / Lékařské vyšetřovací centrum

Veďte komponentní transfuzi

Zlepšit metody detekce koagulace krve

Identifikujte vysoce rizikové případy trombózy / krvácení

promed (3)

Intervenční odd

Kardiologické oddělení / Neurologické oddělení / Oddělení cévní chirurgie

Monitorování intervenční terapie, trombolytická terapie

Monitorování individualizované protidestičkové terapie

Seznam diagnostických položek

Kategorie Jméno výrobku Celé jméno Klinická řešení
Srdeční sST2/NT-proBNP Rozpustný ST2/ N-Terminal Pro-Brain natriuretický peptid Klinická diagnóza srdečního selhání
cTnl srdeční troponin I Vysoce citlivý a specifický marker poškození myokardu
NT-proBNP N-Terminal Pro-Brain natriuretický peptid Klinická diagnóza srdečního selhání
BNP mozkový natriuretický peptid Klinická diagnóza srdečního selhání
Lp-PLA2 fosfolipáza A2 spojená s lipoproteinem Marker cévního zánětu a aterosklerózy
S100-β S100-p protein Marker permeability hematoencefalické bariéry (BBB) ​​a poškození centrálního nervového systému (CNS).
CK-MB/cTnl kreatinkináza-MB/kardiální troponin I Vysoce citlivý a specifický marker poškození myokardu
CK-MB kreatinkináza-MB Vysoce citlivý a specifický marker poškození myokardu
Myo myoglobin Citlivý marker pro poranění srdce nebo svalů
ST2 solubilní stimulace růstu exprimovaný gen 2 Klinická diagnóza srdečního selhání
CK-MB/cTnI/Myo - Vysoce citlivý a specifický marker poškození myokardu
H-fabp Protein vázající mastné kyseliny srdečního typu Klinická diagnóza srdečního selhání
Koagulace D-Dimer D-dimer Diagnostika koagulace
Zánět CRP C-reaktivní protein Hodnocení zánětu
SAA sérový amyloid A protein Hodnocení zánětu
hs-CRP+CRP Vysoce citlivý C-reaktivní protein + C-reaktivní protein Hodnocení zánětu
SAA/CRP - Virová infekce
PCT prokalcitonin Identifikace a diagnostika bakteriální infekce,vedení aplikace antibiotik
IL-6 Interleukin - 6 Identifikace a diagnostika zánětu a infekce
Funkce ledvin MAU Mikroalbumininurin Hodnocení rizika onemocnění ledvin
NGAL lipokalin spojený s neutrofilní želatinázou Marker akutního poškození ledvin
Diabetes HbA1c Hemoglobin A1C Nejlepší indikátor pro sledování kontroly hladiny glukózy v krvi diabetiků
Zdraví N-MID N-MID OsteokalcinFIA Monitorování terapeutické léčby osteoporózy
Feritin Feritin Predikce anémie z nedostatku železa
25-OH-VD 25-Hydroxy vitamín D indikátor osteoporózy (slabost kostí) a křivice (malformace kostí)
VB12 vitamín B12 Příznaky nedostatku vitaminu B12
Štítná žláza TSH hormon stimulující štítnou žlázu Indikátor pro diagnostiku a léčbu hypertyreózy a hypotyreózy a studium osy hypotalamus-hypofýza-štítná žláza
T3 trijodthyronin indikátory pro diagnostiku hypertyreózy
T4 tyroxin indikátory pro diagnostiku hypertyreózy
Hormon FSH folikuly stimulující hormon Pomoc při hodnocení zdraví vaječníků
LH luteinizační hormon Pomoc při určování těhotenství
PRL Prolaktin U mikrotumoru hypofýzy, studie reprodukční biologie
kortizol Lidský kortizol Diagnostika funkce kůry nadledvin
FA kyselina listová Prevence malformace neurální trubice plodu, posouzení výživy těhotných žen/novorozenců
β-HCG β-lidský choriový gonadotropin Pomoc při určování těhotenství
T Testosteron Pomozte vyhodnotit stav endokrinních hormonů
Prog progesteronu Diagnóza těhotenství
AMH antimullerovský hormon Hodnocení plodnosti
INHB Inhibin B Marker zbývající plodnosti a funkce vaječníků
E2 Estradiol Hlavní pohlavní hormony pro ženy
Žaludeční CHZO/II Pepsinogen I, Pepsinogen II Diagnostika poranění žaludeční sliznice
G17 Gastrin 17 Sekrece žaludeční kyseliny, ukazatele zdraví žaludku
Rakovina PSA Pomoc při diagnostice rakoviny prostaty
AFP alPhafetoProtein Marker séra rakoviny jater
CEA karcinoembryonální antigen Pomoc při diagnostice rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny slinivky břišní, rakoviny žaludku, rakoviny prsu, medulární rakoviny štítné žlázy, rakoviny jater, rakoviny plic, rakoviny vaječníků, nádorů močového systému

O imunofluorescenci

Imunofluorescence je typ testu prováděného na biologických vzorcích k detekci specifických antigenů v jakémkoli biologickém vzorku nebo vzorku a naopak.Byl popsán v roce 1942 a rafinován Coonsem v roce 1950, který používal fluorescenční mikroskop schopný číst specifickou imunologickou reakci a buněčné preparáty.

Princip imunofluorescence

Specifické protilátky se vážou na požadovaný protein nebo antigen.
Protilátky by mohly být značeny molekulami, které mají vlastnost fluorescence (fluorochromy)
Když světlo jedné vlnové délky dopadá na fluorochrom, absorbuje toto světlo a emituje světlo jiné vlnové délky.
Vyzařované světlo lze sledovat fluorescenčním analyzátorem


  • Předchozí:
  • Další: